Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №4' 2010г.

ПСИХИАТРИЯ

КЛІНІКО−ПСИХОПАТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗЛАДІВ АДАПТАЦІЇ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

О. В. ОСТАПЕНКО
Харківська медична академія післядипломної освіти

Висвітлено деякі аспекти клініко−психопатологічної характеристики розладів адаптації учнів середніх шкіл та спеціалізованих середніх навчальних закладів. Виявлено ступінь поширеності невротичних, пов'язаних зі стресом розладів психічної діяльності у таких підлітків і розроблено схему їх психологічної корекції.

Ключові слова: розлади адаптації, невротичні, пов'язані зі стресом розлади, середні навчальні заклади, психологічна корекція.

КЛИНИКО−ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАССТРОЙСТВ АДАПТАЦИИ У УЧЕНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

О. В. ОСТАПЕНКО

Освещены некоторые аспекты клинико−психопатологической характеристики расстройств адаптации учеников средних школ и специализированных средних учебных заведений. Выявлена степень распространенности невротических, связанных со стрессом расстройств психической деятельности у таких подростков и разработана схема их психологической коррекции.

Ключевые слова: расстройства адаптации, невротические, связанные со стрессом расстройства, средние учебные заведения, психологическая коррекция.

CLINICAL PSYCHOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADAPTATION DISORDERS IN PUPILS OF GENERAL AND SPECIALIZED SCHOOLS

O. V. OSTAPENKO

Some questions of clinical psychopathological characteristics of adaptation disorders in pupils of secondary and specialized schools are featured. The degree of prevalence of neurotic stress−associated disorders of mental activity in such teen−ages was revealed. The scheme of their psychological correction was worked out.

Key words: adaptation disorders, neurotic stress−associated disorders, secondary educational establishments, psychological correction.Скачать в формате PDF (165 KB)
Наверх