Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №4' 2010г.

ПСИХИАТРИЯ

ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ−МЕДИКІВ ІІІ−ІV КУРСІВ

І. В. ЛЕЩИНА
Харківський національний медичний університет

Проведено комплексне суцільне скринінгове поперечне дослідження 832 студентів−медиків III−IV курсів. Описано достовірні розбіжності за соціально−демографічними, клінічними, клініко−анамнестичними, клініко−психопатологічними показниками залежно від статевої належності. Показано необхідність розробки диференційованих (з урахуванням гендерних відмінностей) програм діагностики, профілактики та психокорекції психічних і поведінкових розладів у студентів−медиків.

Ключові слова: соціально−демографічні, клінічні, клініко−анамнестичні, клініко−психопатологічні особливості, гендерні відмінності, психічне здоров'я, студенти−медики.

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ−МЕДИКОВ III−IV КУРСОВ

И. В. ЛЕЩИНА

Проведено комплексное сплошное скрининговое поперечное исследование 832 студентов−медиков ІІІ−ІV курсов. Описаны достоверные различия по социально−демографическим, клиническим, клинико−анамнестическим, клинико−психопатологическим показателями в зависимости от половой принадлежности. Показана необходимость разработки дифференцированных (с учетом гендерных различий) программ диагностики, профилактики и психокоррекции психических и поведенческих расстройств у студентов−медиков.

Ключевые слова: социально−демографические, клинико−анамнестические, клинико−психопатологические особенности, гендерные различия, психическое здоровье, студенты−медики.

GENDER PECULIARITIES OF MENTAL HEALTH OF 3RD −4TH YEAR MEDICAL STUDENTS

I. V. LESCHINA

Complex sheer screening transverse study of 832 3rd−4th year medical students was performed. Significant differences in gender−dependent social demographic, clinical, clinical history, clinical psychopathological parameters were described. The necessity to work out differentiated (with the account of gender differences) programs of diagnosis, prevention and psychocorrection of mental and behavioral disorders in medical students is shown.

Key words: social demographic, clinical history, clinical psychopathological peculiarities, gender differences, mentally healthy, medical students.Скачать в формате PDF (180 KB)
Наверх