Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №4' 2010г.

ПСИХИАТРИЯ

СИСТЕМА ЛІКУВАННЯ І ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З ПСИХОСОМАТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Канд. мед. наук доц. В. І. КОРОСТІЙ
Харківський національний медичний університет

Представлено основні принципи розробленої автором диференційованої терапії непсихотичних психічних розладів при психосоматичних захворюваннях у молодих людей у структурі комплексної системи лікування та психотерапевтичної реабілітації пацієнтів із психосоматичною патологією. Показано ефективність використання системи лікування та реабілітації у хворих молодого віку з виразковою хворобою, бронхіальною астмою та артеріальною гіпертензією.

Ключові слова: комплексність, непсихотичні психічні розлади, психосоматична патологія.

СИСТЕМА ЛЕЧЕНИЯ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

В. И. КОРОСТИЙ

Представлены основные принципы разработанной автором дифференцированной терапии непсихотических психических расстройств при психосоматических заболеваниях у молодых людей в структуре комплексной системы лечения и психотерапевтической реабилитации пациентов с психосоматической патологией. Показана эффективность использования системы лечения и реабилитации у больных молодого возраста с язвенной болезнью, бронхиальной астмой, артериальной гипертензией.

Ключевые слова: комплексность, непсихотические психические расстройства, психосоматическая патология.

THE SYSTEM OF TREATMENT AND PSYCHOTHERAPEUTIC REHABILITATION OF YOUNG PATIENTS WITH PSYCHOSOMATIC PATHOLOGY

V. I. KOROSTIY

Main principles of differentiated therapy of nonpsychotic mental disorders at psychosomatic diseases in young people in the structure of the original complex system of treatment and psychotherapeutic rehabilitation of the patients with psychosomatic pathology are presented. Efficacy of the use of the system of treatment and rehabilitation in young patients with peptic ulcer, bronchial asthma, arterial hypertension is shown.

Key words: complicity, nonpsychotic mental disorders, psychosomatic pathology.Скачать в формате PDF (161 KB)
Наверх