Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №4' 2010г.

ПСИХИАТРИЯ

ОЦІНКА РІВНЯ СТРЕСУ ТА ВИРАЖЕНОСТІ ПСИХОПАТОЛОГІЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ СЕРЕД ЧЛЕНІВ РОДИНИ ІНКУРАБЕЛЬНИХ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

І. Р. КУЖЕЛЬ
Київська міська онкологічна лікарня

На основі обстеження 150 членів родин інкурабельних онкологічних хворих встановлено, що стан клініко−психологічної дезадаптації родичів характеризується високими показниками стресового навантаження, рівня психосоціального стресу та значною вираженістю психопатологічної симптоматики, що потребує проведення психокорекції станів дезадаптації.

Ключові слова: психоонкологія, психопатологічна симптоматика, рівень стресу, члени родини, інкуребельні онкологічні хворі.

ОЦЕНКА УРОВНЯ СТРЕССА И ВЫРАЖЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ СРЕДИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ ИНКУРАБЕЛЬНЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

И. Р. КУЖЕЛЬ

На основании обследования 150 членов семей инкурабельных онкологических больных установлено, что состояние клинико−психологической дезадаптации родственников характеризуется высокими показателями стрессовой нагрузки, уровня психосоциального стресса и значительной выраженностью психопатологической симптоматики, что требует проведения психокоррекции состояний дезадаптации.

Ключевые слова: психоонкология, психопатологическая симптоматика, уровень стресса, члены семьи, инкурабельные онкологические больные.

ASSESSMENT OF STRESS LEVEL AND PSYCHOPATHOLOGICAL SIGNS DEGREE IN MEMBERS OF FAMILIES OF INCURABLE CANCER PATIENTS

I. R. KUZHEL

Based on the investigation of 150 members of families of incurable cancer patients, it was determined that the state of clinical psychological deadaptation of the relatives was characterized by high indices of stress load, psychosocial stress level and considerable degree of psychopathological signs, which required psychocorrection of the state of deadaptation.

Key words: psychooncology, psychopathological signs, stress level, family members, incurable cancer patients.Скачать в формате PDF (248 KB)
Наверх