Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №4' 2010г.

ПСИХИАТРИЯ

ДОСВІД НАДАННЯ ДОПОМОГИ ЗАЛЕЖНИМ ВІД АЗАРТНИХ ІГОР ТА ЇХНІМ РОДИНАМ

Канд. мед. наук доц. К. В. АЙМЕДОВ
Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ

Наведено досвід надання допомоги патологічним гравцям: організаційні аспекти, конкретні варіанти співпраці з гравцями та їхніми сім'ями, запровадження терапевтичних, реабілітаційних заходів і різних методів психопрофілактики.

Ключові слова: патологічний гемблінг, психопрофілактика, телефон довіри.

ОПЫТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ ЗАВИСИМЫМ ОТ АЗАРТНЫХ ИГР И ИХ СЕМЬЯМ

К. В. АЙМЕДОВ

Приведен опыт предоставления помощи патологическим игрокам: организационные аспекты, конкретные варианты сотрудничества с игроками и их семьями, внедрение терапевтических, реабилитационных мероприятий и различных методов психопрофилактики.

Ключевые слова: патологический гемблинг, психопрофилактика, телефон доверия.

THE EXPERIENCE OF AID TO ADDICTED TO GAMBLING AND THEIR FAMILIES

K. V. AYMEDOV

The experience of aid to pathological gamblers (organization aspects, variants of co−operation with the gamblers and their families, introduction of therapeuric, rehabilitation measures and various methods of psychoprevention) are reported.

Key words: pathological gambling, psychoprevention, crisis hotline.Скачать в формате PDF (170 KB)
Наверх