Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №3' 2010г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА СЕРЦЕВО−СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ (на моделі артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця)

Н. М. СТЕПАНОВА
Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ

Викладено результати аналізу особистісних особливостей хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця. Виділено мішені для розробки системи психологічної корекції пацієнтів із цими захворюваннями, що дозволить підвищити ефективність профілактики та лікування.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, психологічні особливості.

Психологические особенности больных сердечно−сосудистыми заболеваниями (на модели артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца)

Н. М. СТЕПАНОВА

Изложены результаты анализа личностных особенностей больных артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Выделены мишени для разработки системы психологической коррекции пациентов с этими заболеваниями, что позволит повысить эффективность профилактики и лечения.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, психологические особенности.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PATIENTS WITH CARDIOVASCULAR DISEASES (by the model of arterial hypertension and coronary artery disease)

N. M. STEPANOVA

The results of the analysis of personality peculiarities in patients with arterial hypertension and coronary artery disease are reported. The targets for development of the system of psychological correction of the patients with these diseases were distinguished, which allows improving the efficacy of prevention and treatment.

Key words: arterial hypertension, coronary artery disease, psychological peculiarities.Скачать в формате PDF (205 KB)
Наверх