Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №3' 2010г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПРЕДИКТОРИ НОНКОМПЛАЄНСУ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СПІВПРАЦІ В ОСІБ, СХИЛЬНИХ ДО АЗАРТНИХ ІГОР, НА ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ−ТЕХНОЛОГІЙ

Канд. мед. наук К. В. АЙМЕДОВ, Ю. П. ЖОВНО, Ю. В. ДОВГІЙ
Український НДІ соціальної, судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ, Одеський обласний інститут удосконалення вчителів, Медичний центр "Доктор Благо", Одеса

Досліджено клінічні та реабілітаційні аспекти лікування пацієнтів, схильних до азартної гри з коморбідними алкоголізмом та наркоманією. Вивчено феномен комплаєнсу, який характеризує не лише якість співпраці медичного персоналу й пацієнта, але і якість ремісії в останнього.

Ключові слова: комплаєнс, нонкомплаєнс, ремісія, гемблинг, схильність до азартних ігор.

ПРЕДИКТОРЫ НОНКОМПЛАЙЕНСА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА У ЛИЦ, СКЛОННЫХ К АЗАРТНЫМ ИГРАМ, НА ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ−ТЕХНОЛОГИЙ

К. В. АЙМЕДОВ, Ю. П. ЖОВНО, Ю. В. ДОВГИЙ

Исследованы клинические и реабилитационные аспекты лечения пациентов, склонных к азартной игре с коморбидными алкоголизмом и наркоманией. Изучен феномен комплайенса, который характеризует не только качество сотрудничества медицинского персонала и пациента, но и качество ремиссии у последнего.

Ключевые слова: комплайенс, нонкомплайенс, ремиссия, гемблинг, склонность к азартным играм.

PREDICTORS OF NONCOMPLIANCE OF THERAPEUTIC COOPERATION IN PERSONS WITH ADDICTION TO GAMBLING AT THE STAGE OF REHABILITATION WITH THE USE OF MODERN INTERNET TECHNOLOGIES

R. V. AYMEDOV, YU. P. ZHOVNO, YU. V. DOVGIY

Clinical and rehabilitation aspects of treatment of the patients with gambling addiction with comorbid alcohol and drug addiction were investigated. Compliance phenomenon characterizing not only the quality of co−operation of the medical staff and the patient, but also the quality of remission in the latter was investigated.

Key words: compliance, noncompliance, remission, gambling, addiction to gambling.Скачать в формате PDF (176 KB)
Наверх