Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №3' 2010г.

ПСИХОТЕРАПИЯ

КЛІНІЧНІ Й ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРЕБІГУ АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ У ЧОЛОВІКІВ В АСПЕКТІ ЇХ ІНТЕГРАТИВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ

П. М. СЛОБОДЯНЮК
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Виділено клінічні та психопатологічні особливості формування та перебігу алкогольної залежності. Отримані дані покладено в основу розробки заходів інтегративної психотерапії при лікуванні пацієнтів з алкогольною залежністю.

Ключові слова: клініко−психопатологічні особливості, алкогольна залежність, мішені психотерапії.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ТЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У МУЖЧИН В АСПЕКТЕ ИХ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

П. М. СЛОБОДЯНЮК

Выделены клинические и психопатологические особенности формирования и течения алкогольной зависимости. Полученные данные положены в основу разработки мероприятий интегративной психотерапии при лечении пациентов с алкогольной зависимостью.

Ключевые слова: клинико−психопатологические особенности, алкогольная зависимость, мишени психотерапии.

CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL PECULIARITIES OF DEVELOPMENT AND COURSE OF ALCOHOL ADDICTION IN MEN FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR INTEGRATIVE PSYCHOTHERAPY

P. M. SLOBODIANIUK

Clinical and psychological peculiarities of development and course of alcohol addiction were distinguished. The obtained findings were used to work out the measures of integrative psychotherapy at treatment of the patients with alcohol addiction.

Key words: clinical psychopathological peculiarities, alcohol addiction, psychotherapy targets.Скачать в формате PDF (258 KB)
Наверх