Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №2' 2010г.

ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ−ПОВЕДІНКИ ЛІКАРІВ ШВИДКОЇ ТА НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ З РІЗНИМ РІВНЕМ СИНДРОМУ ВИГОРЯННЯ

Н. Л. КАЛАЙТАН
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", Харків

Розглянуто домінуючі копінг−стратегії в лікарів швидкої медичної допомоги та їх роль у формуванні синдрому вигоряння. Представлено факторну структуру особливостей копінг−поведінки лікарів швидкої медичної допомоги залежно від ступеня тяжкості розвитку синдрому вигоряння.

Ключові слова: синдром вигоряння, стресові фактори, копінг−поведінка, копінг−стратегії.

ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ−ПОВЕДЕНИЯ ВРАЧЕЙ СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ СИНДРОМА ВЫГОРАНИЯ

Н. Л. КАЛАЙТАН

Рассмотрены доминирующие копинг−стратегии у врачей скорой медицинской помощи и их роль в формировании синдрома выгорания. Представлена факторная структура особенностей копинг−поведения врачей скорой медицинской помощи в зависимости от степени тяжести развития синдрома выгорания.

Ключевые слова: синдром выгорания, стрессовые факторы, копинг−поведение, копинг−стратегии.

COPING BEHAVIOR PECULIARITIES IN AMBULANCE PHYSICIANS WITH DIFFERENT LEVELS OF INTERNAL BURN−OUT

N. L. KALAYTAN

Dominating coping strategies and their role in forming burn−out syndrome were investigated in ambulance physicians. Factor structure of coping behavior peculiarities are presented depending on the degree of severity of burn−out syndrome.

Key words: burn−out syndrome, stress factors, coping behavior, coping strategies.Скачать в формате PDF (114 KB)
Наверх