Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №2' 2010г.

ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ МАТЕРІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

Канд. психол. наук Г. В. КУКУРУЗА
ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України", Харків

Представлені результати вивчення особливостей емоційного стану матерів, які виховують дітей раннього віку з порушеннями здоров'я та розвитку. Доведено, що їхній емоційний стан якісно відрізняється від емоційного стану матерів, які виховують здорову дитину. Матері, що виховують дітей з порушеннями психомоторного розвитку, мають ознаки емоційного конфлікту і емоційного стресу різного рівня, сильне внутрішнє напруження, яке свідчить про їхню внутрішню дисгармонію.

Ключові слова: емоційний стан, матері, діти раннього віку, порушення психомоторного розвитку.

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

Г. В. КУКУРУЗА

Представлены результаты изучения особенностей эмоционального состояния матерей, которые воспитывают детей раннего возраста с нарушениями здоровья и развития. Доказано, что их эмоциональное состояние качественно отличается от эмоционального состояния матерей, воспитывающих здорового ребенка. Матери, воспитывающие детей с нарушениями психомоторного развития, имеют признаки эмоционального конфликта и эмоционального стресса различного уровня, сильное внутреннее напряжение, которое свидетельствует об их внутренней дисгармонии.

Ключевые слова: эмоциональное состояние, матери, дети раннего возраста, нарушения психомоторного развития.

THE PECULIARITIES OF THE EMOTIONAL STATE OF THE MOTHERS BRINGING UP EARLY−AGE CHILDREN WITH DEVELOPMENT DISORDERS

A. V. KUKURUZA

The findings of investigation of emotional state features in mothers bringing up early−age children with development disorders are reported. It was proven, that their emotional state differed from that of the mothers, who bring up a healthy child. The mothers bringing up early−age children with psychomotor disorders demonstrate the signs of emotional conflict and emotional stress of different levels as well as severe inner strain suggesting their inner disharmony.

Key words: emotional state, mothers, early age children, psychoemotional development disorders.



Скачать в формате PDF (110 KB)
Наверх