Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №2' 2010г.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ ЖІНОК ІЗ ДЕЗАДАПТИВНИМИ СТАНАМИ ВНАСЛІДОК ГІСТЕРЕКТОМІЇ В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ

А. О. МАКАРЕНКО
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", Харків

Вивчено механізми психологічного захисту у жінок після гістеректомії. Розглянуто репертуари захисних механізмів, які різною мірою сприяють або перешкоджають збереженню психологічного благополуччя жінок після радикальних оперативних втручань на внутрішніх геніталіях.

Ключові слова: механізми психологічного захисту, дезадаптивні стани, гістеректомія.

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЖЕНЩИН С ДЕЗАДАПТИВНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ ВСЛЕДСТВИЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

А. А. МАКАРЕНКО

Изучены механизмы психологической защиты у женщин после гистерэктомии. Рассмотрены репертуары защитных механизмов, которые в разной степени способствуют либо препятствуют сохранению психологического благополучия женщин после радикальных оперативных вмешательств на внутренних гениталиях.

Ключевые слова: механизмы психологической защиты, дезадаптивные состояния, гистерэктомия.

THE PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL DEFENSE MECHANISMS IN WOMEN WITH DEADAPTIVE STATES IN EARLY POSTOPERATIVE PERIOD AFTER HYSTERECTOMY

A. A. MAKARENKO

The mechanisms of psychological defense were investigated in women after hysterectomy. The repertoires of defense mechanisms which in various degrees promote or prevent preservation of psychological well−being of women after radical surgery on the inner sex organs were featured.

Key words: psychological defense mechanisms, deadaptive states, hysterectomy.Скачать в формате PDF (143 KB)
Наверх