Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №1' 2010г.

ПСИХИАТРИЯ

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ЛЮДИНИ З УРАХУВАННЯМ РІВНІВ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Докт. психол. наук проф. І. Ф. АРШАВА
Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Розглянуто деякі аспекти прогнозування емоційної стійкості/нестійкості людини з урахуванням рівня розвитку її емоційного інтелекту, який може розглядатись як один із показників при імпліцитній діагностиці емоційної стійкості.

Ключові слова: емоційна стійкость, емоційний інтелект, прогнозування, адаптація.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СТОЙКОСТИ ЧЕЛОВЕКА С УЧЕТОМ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

И. Ф. АРШАВА

Рассмотрены некоторые аспекты прогнозирования эмоциональной устойчивости/неустойчивости человека с учетом уровня развития его эмоционального интеллекта, который может рассматриваться как один из показателей при имплицитной диагностике эмоциональной устойчивости.

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, эмоциональный интеллект, прогнозирование, адаптация.

PROGNOSIS OF HUMAN EMOTIONAL STABILITY CONSIDERING THE EMOTIONAL INTELLECT DEVELOPMENT LEVEL

I. F. ARSHAVA

Some aspects of prognosis of emotional stability/instability of persons with the account of the level of development of the emotional intellect, which can be considered as an index at implicit diagnosis of emotional stability, were discussed.

Key words: emotional stability, emotional intellect, prognosis, adaptation.Скачать в формате PDF (142 KB)
Наверх