Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №1' 2010г.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ТРИВОГА ПРИ МЕТАБОЛІЧНОМУ СИНДРОМІ Х

І. В. ЛАЗЕБНИК
Український науково−дослідний інститут соціальної й судової психіатрії та наркології, Київ

Проведено пілотне дослідження тривожних розладів у пацієнтів з метаболічним синдромом Х за допомогою клініко−психопатологічного методу. Виявлено тенденцію до підвищення кількості осіб з тривожними розладами порівняно з пацієнтами із серцево−судинними захворюваннями. Подальші дослідження мають дати можливість лікарям загальної практики підвищити ефективність надання медичної допомоги зазначеній категорії хворих.

Ключові слова: психосоматичні розлади, тривожні розлади, метаболічний синдром Х, серцево−судинні захворювання.

ТРЕВОГА ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ Х

И. В. ЛАЗЕБНИК

Проведено пилотное исследование тревожных расстройств у пациентов с метаболическим синдромом Х при помощи клинико−психопатологических методик. Выявлена тенденция к увеличению числа лиц с тревожными расстройствами по сравнению с пациентами, страдающими сердечно−сосудистыми заболеваниями. Дальнейшие исследования дадут возможность врачам общей практики повысить эффективность оказания помощи этой категории больных.

Ключевые слова: психосоматические расстройства, тревожные расстройства, метаболический синдром Х, сердечно−сосудистые заболевания.

ANXIETY AT METABOLIC X SYNDROME

I. V. LAZEBNIK

Pilot study of anxiety disorders in patients with metabolic X syndrome was done using clinico−psychopathological techniques. The tendency to increase of the number of persons with anxiety disorders vs. the patients with cardiovascular diseases was revealed.

Key words: psychosomatic disorders, anxiety disorders, metabolic X syndrome, cardiovascular disorders.Скачать в формате PDF (103 KB)
Наверх