Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №1' 2010г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОАНАЛІТИЧНО ОРІЄНТОВАНА ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ У ПЕРИНАТАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

І. Ч. БАЙГУЗІНА
Вінницький національний медичний універсітет ім. М. І. Пирогова

На підставі аналізу літератури та власних досліджень жінок із загрозою переривання вагітності зроблено висновок про важливість використання в роботі із зазначеним контингентом психоаналітично орієнтованих методів діагностики.

Ключові слова: перинатальна психологія, вагітність, внутрішньосімейні стосунки, жіночність, психоаналіз.

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

И. Ч. БАЙГУЗИНА

На основании анализа литературы и собственных исследований женщин с угрозой прерывания беременности сделан вывод о важности применения в работе с данным контингентом психоаналитически ориентированных методов диагностики и терапии.

Ключевые слова: перинатальная психология, беременность, внутрисемейные отношения, женственность, психоанализ.

PSYCHOANALYTICALLY ORIENTED DIAGNOSIS AND THERAPY IN PERINATAL PSYCHOLOGY

I. Ch. BAYGUZINA

Based on the literature analysis and the original findings in women with the danger of abortion, the author concludes about the possibility to use psychoanalytical methods of diagnosis and therapy working with these women.

Key words: perinatal psychology, pregnancy, intrafamily relations, femininity, psychoanalysis.Скачать в формате PDF (119 KB)
Наверх