Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №1' 2010г.

НЕВРОЛОГИЯ

ДИНАМІКА КОПІНГ−СТРАТЕГІЙ У БАТЬКІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ

Канд. психол. наук Г. В. КУКУРУЗА
Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України, Харків

Розглянуто копінг−стратегії у батьків, які виховують дітей раннього віку з порушеннями психомоторного розвитку. Доведено позитивну динаміку у використанні батьками копінг−стратегій та залежність їх якості від строку перебування сімей у програмах раннього втручання, де вони отримують комплексну реабілітаційну допомогу.

Ключові слова: копінг−стратегія, діти раннього віку, порушення психомоторного розвитку, батьки.

ДИНАМИКА КОПИНГ−СТРАТЕГИЙ У РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ

А. В. КУКУРУЗА

Рассмотрены копинг−стратегии у родителей, которые воспитывают детей раннего возраста с нарушениями психомоторного развития. Доказана позитивная динамика в использовании родителями копинг−стратегий и зависимость их качества от срока пребывания семей в программах раннего вмешательства, где они получают комплексную реабилитационную помощь.

Ключевые слова: копинг−стратегия, дети раннего возраста, нарушения психомоторного развития, родители.

DYNAMICS OF COPING STRATEGIES IN PARENTS BRINGING−UP EARLY−AGE CHILDREN WITH DISORDERS OF PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT

A. V. KUKURUZA

Coping strategies in parents bringing−up early age children with psychomotor behavior disorders are discussed A positive dynamics of coping strategy application and dependence of their quality on the term of participation in the programs of early intervention, where they receive complex rehabilitation aid, were proven.

Key words: coping strategy, early age children, psychomotor development disorders, parents.Скачать в формате PDF (129 KB)
Наверх