Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №1' 2010г.

НЕВРОЛОГИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУ У ХВОРИХ ЗІ СПАСТИЧНИМИ ФОРМАМИ ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ

Канд. мед. наук М. В. САВІНА
Національний фармацевтичний університет, Харків

Вивчено та проаналізовано розвиток інтелекту у хворих на спастичні форми дитячого церебрального паралічу (ДЦП) в процесі онтогенезу. Доведено, що процес структуроутворення психічних функцій у дітей із ДЦП має якісно інший характер, ніж у здорових.

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, спастичні форми, інтелект.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА У БОЛЬНЫХ СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА

М. В. САВИНА

Изучено и проанализировано развитие интеллекта у больных спастическими формами детского церебрального паралича (ДЦП) в процессе онтогенеза. Доказано, что процесс структурообразования психических функций у детей с ДЦП носит качественно другой характер, чем у здоровых.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, спастические формы, интеллект.

PECULIARITIES OF INTELLECT FORMING IN PATIENTS WITH SPASTIC FORMS OF CHILDREN'S PALSY

M. V. SAVINA

Intellect development was investigated and analyzed in the process of ontogenesis in patients with spastic forms of children's palsy. It was proven that the process of structure formation of mental functions in children with children's palsy differs completely from that in healthy children.

Key words: children's palsy, spastic forms, intellect.Скачать в формате PDF (156 KB)
Наверх