Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №1' 2010г.

НАРКОЛОГИЯ

ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ ПРЕДИКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ ПАТЕРНІВ У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ

Є. Я. ПШУК
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Досліджено клінічні та соціально−демографічні особливості хворих на алкогольну залежність у контексті формування емоційного, поведінкового та когнітивного компонентів копінг−поведінки. Встановлено переважання неадаптивних та відносно адаптивних поведінкових патернів.

Ключові слова: алкогольна залежність, копінг−поведінка, адаптивність.

НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПАТТЕРНОВ У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ

Е. Я. ПШУК

Изучены клинические и социально−демографические особенности больных алкогольной зависимостью в контексте формирования эмоционального, поведенческого и когнитивного компонентов копинг−поведения. Установлено преобладание неадаптивных и относительно адаптивных поведенческих паттернов.

Ключевые слова: алкогольная зависимость, копинг−поведение, адаптивность.

SOME PSYCHOLOGICAL PREDICTORS OF FORMING BEHAVIOR PATTERNS IN PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE

E. Ya. PSHUK

Clinical and social demographic peculiarities of patients with alcohol addiction were investigated in the context of forming emotional, behavioral, and cognitive components of coping behavior. Prevalence of non−adaptive and relatively adaptive behavior patterns was established.

Key words: alcohol addiction, coping behavior, adaptivity.Скачать в формате PDF (139 KB)
Наверх