Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 5, №1' 2010г.

ПСИХИАТРИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

Н. М. СТЕПАНОВА
Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ

Представлено результати аналізу психоемоційних станів хворих на артеріальну гіпертензією та ішемічну хворобу серця. Обґрунтовано необхідність аналізу психоемоційного стану цих пацієнтів, проведення психокорекційних та психопрофілактичних заходів для їх ефективної реабілітації.

Ключові слова: психоемоційний стан, стресостійкість, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Н. М. СТЕПАНОВА

Представлены результаты анализа психоэмоциональных состояний больных с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Обоснована необходимость анализа психоэмоционального состояния этих пациентов, проведения психокорректирующих и психопрофилактических мероприятий для их эффективной реабилитации.

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, стрессоустойчивость, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца.

PECULIARITIES OF PSYCHOEMOTIONAL STATE OF THE PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND CORONARY ARTERY DISEASE

N. M. STEPANOVA

The results of the analysis of psychoemotional state of patients with arterial hypertension and coronary artery disease are presented. The necessity of analysis of psychoemotional state of these patients, psychocorrecting and psychopreventive measures for their rehabilitation was substantiated.

Key words: psychoemotional state, stress stability, arterial hypertension, coronary artery disease.Скачать в формате PDF (147 KB)
Наверх