Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 4, №4' 2009г.

ПСИХОТЕРАПИЯ

СКЛАДОВІ, ПРАВИЛА ФОРМУЛЮВАННЯ І ДИЗАЙН ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ДІАГНОЗУ

Докт. мед. наук проф. В. В. ЧУГУНОВ
Харківська медична академія післядипломної освіти

Розглянуто складові частини психотерапевтичного діагнозу: клініко−діагностичну, психотехнічну, фармакотерапевтичну та прогностичну. Викладено проблеми синдромогенезу, синдромокінезу і синдромотаксису у сфері компетенції психотерапії. Показано, що метасиндроми виникають внаслідок взаємодії психопатологічних синдромів та клінічних психотерапевтичних ефект−синдромів. Наведено розроблені типології клінічних психотерапевтичних ефект−синдромів і метасиндромів та їх клінічні характеристики.

Ключові слова: психотерапевтичний діагноз, клінічні психотерапевтичні ефект−синдроми, метасиндроми.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ, ПРАВИЛА ФОРМУЛИРОВАНИЯ И ДИЗАЙН ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА

В. В. ЧУГУНОВ

Рассмотрены составляющие части психотерапевтического диагноза: клинико−диагностическая, психотехническая, фармакотерапевтическая и прогностическая. Изложены проблемы синдромогенеза, синдромокинеза и синдромотаксиса в сфере компетенции психотерапии. Показано, что метасиндромы возникают в результате взаимодействия психопатологических синдромов и клинических психотерапевтических эффект−синдромов. Приведены разработанные типологии клинических психотерапевтических эффект−синдромов и метасиндромов и их клинические характеристики.

Ключевые слова: психотерапевтический диагноз, клинические психотерапевтические эффект−синдромы, метасиндромы.

THE CONSTITUENTS, RULES OF FORMATION AND DESIGN OF PSYCHOTHERAPEUTIC DIAGNOSIS

V. V. CHUGUNOV

The constituents of psychotherapeutic diagnosis: clinical diagnostic, psychotechnical, pharmacotherapeutic and prognostic ones, are featured. The problems of syndromogenesis, syndromokinesis and syndromotaxis in the sphere of psychotherapy competence are reported. It is shown that metasyndromes occur due to interaction of psychopathological syndromes and clinical psychotherapeutic effect−syndromes. The typologies of clinical psychotherapeutic effect−syndromes and metasyndromes as well as their clinical chararcteristics are described.

Key words: psychotherapeutic diagnosis, clinical psychotherapeutic effect−syndromes, metasyndromes.Скачать в формате PDF (202 KB)
Наверх