Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 4, №4' 2009г.

ПСИХИАТРИЯ

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПСИХОСОМАТИЧНИХ РОЗЛАДІВ З ПОЗИЦІЙ ПСИХОГЕНЕТИКИ

Канд. мед. наук О. О. ДРЕВІЦЬКА
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Київ

Теоретично обґрунтовано, що рецесивні фенотипові ознаки можуть бути маркерами в процесі пізнання етіопатогенезу психосоматичних розладів, наведено приклади емпіричних даних. Показано, що вивчення біохімічної сутності фенотипових маркерів сприятиме більш ефективному індивідуально орієнтованому лікуванню та профілактиці.

Ключові слова: психосоматичні розлади, методологія, психогенетика.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ С ПОЗИЦИЙ ПСИХОГЕНЕТИКИ

О. О. ДРЕВИЦКАЯ

Теоретически обосновано, что рецессивные фенотипические признаки могут быть маркерами в процессе познания этиопатогенеза психосоматических расстройств, приведены примеры эмпирических данных. Показано, что изучение биохимической сущности фенотипических маркеров будет способствовать более эффективному индивидуально ориентированному лечению и профилактике.

Ключевые слова: психосоматические расстройства, методология, психогенетика.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF INVESTIGATING PSYCHOSOMATIC DISORDERS FROM PSYCHOGENETIC PERSPECTIVE

O. O. DREVITSKAYA

It was substantiated theoretically that recessive phenotypical signs can be the markers in the process of investigation of psychosomatic disorders etiopathogenesis; the examples of empirical data are given. It is shown that investigation of biological nature of the phenotypical markers can promote more effective, individually oriented treatment and prevention.

Key words: psychosomatic disorders, methodology, psychogenetics.Скачать в формате PDF (125 KB)
Наверх