Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 4, №2-3' 2009г.

ПСИХОТЕРАПИЯ

ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ "ПАЦІЄНТ − РОДИНА" ЯК ОСНОВА ДЛЯ РОЗРОБКИ ЗАСАД ЗАСТОСУВАННЯ ПСИХОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ПАРАНОЇДНУ ШИЗОФРЕНІЮ

В. О. ДІХТЯР, докт. мед. наук М. В. МАРКОВА
Бердянський психоневрологічний диспансер Харківська медична академія післядипломної освіти

Встановлено особливості сімейної взаємодії, які впливають на успішність лікування хворих на параноїдну шизофренію на стаціонарному та постстаціонарному етапах терапії. Виділено типи сімейної взаємодії та ступені психосоціальної адаптації сім'ї хворого, які визначають рівень комплаєнтності хворого і членів його сім'ї до психотерапії, що стане основою для розробки психотерапевтичних заходів у комплексному лікуванні хворих на параноїдну шизофренію.

Ключові слова: сімейне функціонування, психотерапія, комплаєнтність, хворі на параноїдну шизофренію.

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ "ПАЦИЕНТ − СЕМЬЯ" КАК ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРИНЦИПОВ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙ ШИЗОФРЕНИЕЙ

В. А. ДИХТЯР, М. В. МАРКОВА

Установлены особенности семейного взаимодействия, оказывающие влияние на успешность лечения больных параноидной шизофренией на стационарном и постстационарном этапах терапии. Выделены типы семейного взаимодействия и степени психосоциальной адаптации семьи больного, определяющие уровень комплайентности больного и членов его семьи к психотерапии, что послужит основой для разработки психотерапевтических мероприятий в комплексном лечении больных параноидной шизофренией.

Ключевые слова: семейное функционирование, психотерапия, комплайентность, больные параноидной шизофренией.

THE PECULIARITIES OF FAMILY INTERACTION "PATIENT − FAMILY" AS THE FOUNDATION FOR DEVELOPMENT OF PSYCHOTHERAPY ADMINISTRATION PRINCIPLES IN COMPLEX TREATMENT OF THE PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA

V. A. DIHTIAR, M. V. MARKOVA

The peculiarities of family interaction influencing the success of paranoid schizophrenia treatment on in−patient and out−patient basis were determined. The types of family interaction and degrees of psychosocial adaptation of the patient's family determining the level of compliance of the patient and the members of his family to psychotherapy were determined. These were taken as a foundation for development of psychotherapeutic measures in complex treatment of the patients with paranoid schizophrenia.

Key words: family function, psychotherapy, compliance, patients with paranoid schizophrenia.Скачать в формате PDF (127 KB)
Наверх