Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 4, №1' 2009г.

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

ТІЛЕСНО−ОРІЄНТОВАНА ТЕРАПІЯ ТА РАННІЙ ДІАЛОГ З ПРЕНЕЙТОМ В ЛІКУВАННІ РАННЬОЇ ЗВИЧНОЇ ВТРАТИ ВАГІТНОСТІ

Докт. мед. наук проф. Я. С. ЖЕРНОВА, докт. мед. наук проф. Л. Г. НАЗАРЕНКО, О. В. ДЬОМІНА
Харківська медична академія післядипломної освіти

Показано, що за допомогою немедикаментозних методів лікування ранньої звичної втрати вагітності − тілесно−орієнтованої терапії та раннього діалогу з пренейтом − покращено психоемоційний стан вагітних жінок та збережено вагітність у 63,78±3,78 % спостережень.

Ключові слова: рання звична втрата вагітності, ранній діалог, пренейт, тілесно−орієнтована терапія.

ТЕЛЕСНО−ОРИЕНТАРИВАННАЯ ТЕРАПИЯ И РАННИЙ ДИАЛОГ С ПРЕНЕЙТОМ В ЛЕЧЕНИИ РАННЕЙ ПРИВЫЧНОЙ УТРАТЫ БЕРЕМЕННОСТИ

Я. С. ЖЕРНОВАЯ, Л. Г. НАЗАРЕНКО, О. В. ДЕМИНА

Показано, что с помощью немедикаментозных методов в лечении ранней привычной потери беременности − телесно−ориентированной терапии и раннего диалога с пренейтом − улучшено психоэмоциональное состояние беременных женщин и сохранена беременность в 63,78±3,78 % наблюдений.

Ключевые слова: ранняя привычная потеря беременности, ранний диалог, пренейт, телесно−ориентированная терапия.Скачать в формате PDF (151 KB)
Наверх