Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 4, №1' 2009г.

ПСИХИАТРИЯ

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМИН ЖІНОК, ЩО СТРАЖДАЮТЬ НА ДЕПРЕСІЮ, З ЇХНІМИ ПОВНОЛІТНІМИ ДІТЬМИ

Докт. мед. наук А. М. БАЧЕРИКОВ, канд. мед. наук Е. Г. МАТУЗОК, Н. А. МАЛИХІНА
Інститут неврології, психіатрії і наркології АМН України, Харків

Розглянуто порушення родинного середовища, негативний вплив факторів спадковості й матері на дітей в родинах жінок з депресивними розладами. Показано можливості відновлення родинних стосунків з повнолітніми дітьми.

Ключові слова: депресивні розлади, депресивна мати, родинне середовище, повнолітні діти.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ДЕПРЕССИЕЙ, С ИХ СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ

А. М. БАЧЕРИКОВ, Е. Г. МАТУЗОК, Н. А. МАЛЫХИНА

Рассмотрены нарушения семейной среды, негативное влияние факторов наследственности и матери на детей в семьях женщин с депрессивными расстройствами. Показаны возможности восстановления семейных отношений с совершеннолетними детьми.

Ключевые слова: депрессивные расстройства, депрессивная мать, семейная середа, совершеннолетние дети.Скачать в формате PDF (140 KB)
Наверх