Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 3, №3' 2008г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ПОРУШЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ХВОРИХ НА СУРДОМУТИЗМ

Проф. О. Г. ЛУЦЕНКО, канд. мед. наук. О. А. ФІЛАТОВА
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Розглянуто проблему комунікативної компетентності як системи внутрішніх ресурсів людини, необхідних для побудови ефективної комунікації в колі соціальних ситуацій. У хворих на сурдомутизм унаслідок дефіцитарного розвитку та відсутності комунікативних навичок найчастіше страждає перцептивна складова комунікації та спостерігається низький рівень ефективності спілкування.

Ключові слова: комунікативна компетентність, сурдомутизм, дефіцитарність, перцепція.

НАРУШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БОЛЬНЫХ СУРДОМУТИЗМОМ

А. Г. ЛУЦЕНКО, О. А. ФІЛАТОВА

Рассмотрена проблема коммуникативной компетентности как системы внутренних ресурсов человека, необходимых для построения эффективной коммуникации в сфере социальных ситуаций. У больных сурдомутизмом вследствие дефицитарного развития и отсутствия коммуникативных навыков чаще всего страдает перцептивная составляющая коммуникации и наблюдается низкий уровень эффективности общения.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, сурдомутизм, дефицитарность, перцепция.Скачать в формате PDF (98 KB)
Наверх