Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 3, №3' 2008г.

МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

ТЕРАПЕВТИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ: ОЦІНКИ ТА УЯВЛЕННЯ ЛІКАРІВ І ХВОРИХ

Докт. психол. наук проф. Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА, канд. психол. наук В. А. КОЖЕВНІКОВА
Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, Харків

Досліджено уявлення лікарів та хворих на психічні й неврологічні розлади щодо терапевтичного середовища медичного закладу психоневрологічного профілю. Визначено домінуючі параметри реальної картини терапевтичного середовища та його "ідеальної" картини за оцінками обстежених.

Ключові слова: терапевтичне середовище, психоневрологічний заклад, міжособистісні стосунки, соціальна реабілітація, психологічна корекція.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СРЕДА СОВРЕМЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: ОЦЕНКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВРАЧЕЙ И БОЛЬНЫХ

Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА, В. А. КОЖЕВНИКОВА

Исследованы представления врачей и больных психическими и неврологическими расстройствами о терапевтической среде медицинского учреждения психоневрологического профиля. Определены доминирующие параметры реальной картины терапевтической среды и образ ее "идеальной" картины по оценкам обследованных.

Ключевые слова: терапевтическая среда, психоневрологическое учреждение, межличностные отношения, социальная реабилитация, психологическая коррекция.Скачать в формате PDF (141 KB)
Наверх