Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 2, №4' 2007г.

ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕЖІ ОСОБИСТОСТІ ТА МЕТОД ОЦІНКИ ЇХ СФОРМОВАНОСТІ

Канд. біол. наук доц. О. В. ГРИГОР'ЄВА, А. В. ДРАПАКА
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Чернівці

Запропоновано теоретичну модель поняття "психологічні межі особистості". На основі даної моделі створено та стандартизовано опитувальник "Дослідження рівня сформованості психологічних меж особистості". Доведено валідність та надійність цього тесту, здійснено його нормування.

Ключові слова: психологічні межі особистості, психологічний простір, опитувальник, валідність, надійність, нормування.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ ЛИЧНОСТИ И МЕТОД ОЦЕНКИ ИХ СФОРМИРОВАННОСТИ

Е. В. ГРИГОРЬЕВА, А. В. ДРАПАКА

Предложена теоретическая модель понятия "психологические границы личности". На основе данной модели создан и стандартизирован опросник "Исследование уровня сформированности психологических границ личности". Доказаны валидность и надежность этого теста, осуществлено его нормирование.

Ключевые слова: психологические границы личности, психологическое пространство, опросник, валидность, надежность, нормирование.Скачать в формате PDF (121 KB)
Наверх