Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 2, №3' 2007г.

СЕКСОЛОГИЯ

ОБРАЗ ЗДОРОВ'Я У ХЛОПЦІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ФІЗИЧНОГО ТА СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ

Канд психол. наук Г. В. КУКУРУЗА, О. Е. БЄЛЯЄВА, О. О. КИРИЛОВА, С. М. ЦИЛЮРИК
Інститут охорони здоров'я дітей і підлітків АМН України, Харків

Досліджено уявлення про здоров'я та структура внутрішньої картини здоров'я у хлопців із затримкою фізичного та статевого розвитку. Виявлено підсилення вольових та мотиваційно−потребністних її складових як підґрунтя мотивації до тривалого лікування.

Ключові слова: хлопці, затримка фізичного і статевого розвитку, уявлення про здоров'я, внутрішня картина здоров'я.

ОБРАЗ ЗДОРОВЬЯ У МАЛЬЧИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ФИЗИЧЕСКОГО И ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ

А. В. КУКУРУЗА, Е. Э. БЕЛЯЕВА, Е. А. КИРИЛЛОВА, С. Н. ЦИЛЮРИК

Исследованы представления о здоровье и структура внутренней картины здоровья мальчиков−подростков с задержкой физического и полового развития. Выявлено усиление волевых и мотивационно−потребностных ее составляющих как основа мотивации продолжительного лечения.

Ключевые слова: мальчики, задержка физического и полового развития, представления о здоровье, внутренняя картина здоровья.Скачать в формате PDF (100 KB)
Наверх