Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 2, №1' 2007г.

СУДЕБНАЯ СЕКСОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ ЯК ПРЕДИКТИ СКОЄННЯ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ДІЙ

О. А. РОЩИН
Український НДІ соціальної, судової психіатрії та наркології, Київ

Досліджено й описано особливості особистості хворих на шизофренію, які скоїли соціально небезпечні дії та перебувають на примусовому лікуванні. Визначено особистісні риси, які є предиктами кримінальної поведінки.

Ключові слова: шизофренія, особистісні особливості, соціально небезпечні дії.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ КАК ПРЕДИКТОРЫ СОВЕРШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ

А. А. РОЩИН

Исследованы и описаны особенности личности больных шизофренией, совершивших социально опасные действия и находящихся на принудительном лечении. Выделены личностные черты, являющиеся предикторами криминального поведения.

Ключевые слова: шизофрения, личностные особенности, социально опасные действия.Скачать в формате PDF (147 KB)
Наверх