Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 2, №1' 2007г.

НАРКОЛОГИЯ

МЕХАНІЗМИ ТА КЛІНІКО−НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ АДДИКЦІЙ ДО ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

Канд. мед. наук доц. В. І. ПОНОМАРЬОВ
Харківський державний медичний університет

Проаналізовано сучасні погляди на механізми та клініко−нейропсихологічні закономірності формування аддикцій до летких органічних сполук у дітей та підлітків.

Ключові слова: легкі органічні сполуки, діти, підлітки, залежність, наслідки.

МЕХАНИЗМЫ И КЛИНИКО−НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АДДИКЦИЙ К ЛЕТУЧИМ ОРГАНИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

В. И. ПОНОМАРЕВ

Проанализированы современные взгляды на механизмы и клинико−нейропсихологические закономерности формирования аддикций к летучим органическим соединениям у детей и подростков.

Ключевые слова: летучие органические соединения, дети, подростки, зависимость, последствия.Скачать в формате PDF (121 KB)
Наверх