Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 1, №4' 2006г.

ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГІЯ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Докт. психол. наук проф. Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА
Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, Харків

З позицій медико−психологічного підходу аналізуються психологічні закономірності формування та функціонування ефективного терапевтичного середовища сучасного медичного закладу.

Ключові слова: лікувальний процес, психологія хворого, терапевтичне середовище, комплаєнс, реабілітація.

ПСИХОЛОГИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Л. Ф. ШЕСТОПАЛОВА

С позиций медико−психологического подхода анализируются психологические закономерности формирования и функционирования эффективной терапевтической среды современного медицинского учреждения.

Ключевые слова: лечебный процесс, психология больного, терапевтическая среда, комплайенс, реабилитация.Скачать в формате PDF (95 KB)
Наверх