Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 1, №4' 2006г.

ПСИХИАТРИЯ

ВПЛИВ МАКРО− ТА МІКРОСОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ НА РОЗВИТОК ТА ПЕРЕБІГ АДАПТАЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНФАРКТ МІОКАРДА

В. В. БАБИЧ
Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ

Встановлено, що маніфестація адаптаційних розладів у хворих, які перенесли інфаркт міокарда, детермінована впливом визначеного психотравмуючого чинника або сполучення декількох чинників. Показано різну інтенсивність впливу на хворих одних і тих самих чинників і більшу значущість мікросоціальних чинників порівняно з макросоціальними.

Ключові слова: макросоціальні, мікросоціальні чинники, інфаркт міокарда, адаптаційні розлади.

ВЛИЯНИЕ МАКРО− И МИКРОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ И ТЕЧЕНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА

В. В. БАБИЧ

Установлено, что манифестация адаптационных расстройств у больных, перенесших инфаркт миокарда, детерминирована влиянием психотравмирующего фактора или сочетанием нескольких факторов. Показана разная интенсивность воздействия на больных одних и тех же факторов и большая значимость микросоциальных факторов по сравнению с макросоциальными.

Ключевые слова: макросоциальные, микросоциальные факторы, инфаркт миокарда, адаптационные расстройства.Скачать в формате PDF (107 KB)
Наверх