Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 1, №4' 2006г.

ПСИХИАТРИЯ

ПРЕМОРБІДНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ З РЕАКЦІЯМИ НА ВАЖКИЙ СТРЕС ТА РОЗЛАДАМИ АДАПТАЦІЇ, ЯКІ ЗРОБИЛИ СУЇЦИДНУ СПРОБУ, З УРАХУВАННЯМ ЇХ ЦИРКАДІАНОГО ХРОНОТИПУ

В. О. РУДЬ
Українська медична стоматологічна академія, Полтава

Вивчено преморбідні особливості осіб з реакціями на важкий стрес і розладами адаптації, які здійснили спробу суїцидну спробу. Виявлено досить високий антисуїцидний бар'єр, особливо у осіб з ранковим циркодіанним хронотипом.

Ключові слова: суїцидна спроба, циркадіаний хронотип.

ПРЕМОРБИДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ С РЕАКЦИЯМИ НА ТЯЖЕЛЫЙ СТРЕСС И РАССТРОЙСТВАМИ АДАПТАЦИИ, СОВЕРШИВШИХ СУИЦИДНУЮ ПОПЫТКУ, С УЧЕТОМ ИХ ЦИРКАДИАННОГО ХРОНОТИПА

В. О. РУДЬ

Изучены преморбидные особенности лиц с реакциями на тяжелый стресс и расстройствами адаптации, совершивших суицидную попытку. Выявлен достаточно высокий антисуицидный барьер, особенно у лиц с утренним циркадианным хронотипом.

Ключевые слова: суицидная попытка, циркадианный хронотип.Скачать в формате PDF (93 KB)
Наверх