Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 1, №4' 2006г.

ПСИХОЛОГИЯ

ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ РИС НА ПОВЕДІНКУ ПІДЛІТКІВ

К. О. ТАЛАЛАЄВ
Київський міський центр планування сім'ї, сексології та репродукції людини

На основі даних літератури показано вплив деяких особистісних рис підлітків на їх поведінку. Обґрунтовано необхідність створення сучасних інформаційно−навчальних програм для підлітків з метою формування у них відповідальної поведінки та здорового способу життя.

Ключові слова: підліток, особистісні риси, девіантна поведінка, профілактика.

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ НА ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ

К. А. ТАЛАЛАЕВ

На основе данных литературы показано влияние некоторых личностных черт подростков на их поведение. Обоснована необходимость создания современных информационно−обучающих программ для подростков с целью формирования у них ответственного поведения и здорового образа жизни.

Ключевые слова: подросток, личностные черты, девиантное поведение, профилактика.Скачать в формате PDF (95 KB)
Наверх