Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 1, №3' 2006г.

ПСИХИАТРИЯ

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. В. БОРИСЕНКО
Українська медична стоматологічна академія, Полтава

Досліджено деякі просторово−часові особливості психічної діяльності людини, їх взаємозв'язок із проявами загального адаптаційного синдрому, що виникає у відповідь на періодичні та неперіодичні зміни умов зовнішнього середовища. Виявлено закономірності зв'язку між індивідуальним хронотипом, латеральним фенотипом та адаптивними можливостями організму.

Ключові слова: латеральний фенотип, хронотип, адаптивні ресурси організму.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В. В. БОРИСЕНКО

Исследованы некоторые пространственно−временные особенности психической деятельности человека, их взаимосвязь с проявлениями общего адаптационного синдрома, возникающего в ответ на периодические и непериодические изменения условий внешней среды. Выявлены закономерности связи между индивидуальным хронотипом, латеральным фенотипом и адаптивными возможностями организма.

Ключевые слова: латеральный фенотип, хронотип, адаптивные ресурсы организма.Скачать в формате PDF (94 KB)
Наверх