Предыдущая Следующая

АРХИВ НОМЕРОВ

Том 1, №2' 2006г.

НАРКОЛОГИЯ

СПРИЙНЯТТЯ ПСИХІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ, ЩО ПРЕНЕСЛИ АЛКОГОЛЬНИЙ ДЕЛІРІЙ

Канд. мед. наук В. Н. КУЗЬМІНОВ
Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, Харків

Надано результати дослідження сприйняття психічних порушень і свого захворювання хворими із залежністю від алкоголю, які перенесли гострий психоз. Вивчено клінічні особливості психоорганічного синдрому у цих хворих. Підкреслено важливість оцінки якості життя пацієнта лікарем, самим хворим та його родичами.

Ключові слова: залежність від алкоголю, психоорганічний синдром, якість життя.

ВОСПРИЯТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ АЛКОГОЛЬНЫЙ ДЕЛИРИЙ

Канд. мед. наук В. Н. КУЗЬМИНОВ

Представлены результаты исследования восприятия психических нарушений и своего заболевания больными с зависимостью от алкоголя, перенесших острый психоз. Изучены клинические особенности психоорганического синдрома у этих больных. Подчеркнута важность оценки качества жизни пациента врачом, самим больным и его родственниками.

Ключевые слова: зависимость от алкоголя, психоорганический синдром, качество жизни.Скачать в формате PDF (92 KB)
Наверх